afvalstromen overig

waar staan we nu

Naast de afvalstromen op de teeltlocaties brengen we ook de afvalstromen van de kantoren en verpakkingscentra in kaart. Zodra het soort afval en de hoeveelheden bekend zijn gaan we onderzoeken hoe we onze milieu-impact kunnen verlagen.

duurzaamheid sorteerlijn dc

hoe pakken we het aan

De afvalstromen van de kantoren zijn nog niet in kaart gebracht, daarom hebben we hier nog geen concrete projecten van. In ons nieuwste verpakkingscentrum hebben we al een oplossing voor het verwerken van niet eetbare product.

Biobrandstof

Biobrandstof

In het verpakkingsproces kan het product beschadigen, waardoor het niet meer eetbaar is. Dit product wordt afgevoerd naar een vermoezer, die het vermaalt. Vervolgens wordt de vermalen substantie als grondstof geleverd aan de biovergisting.