water

water

Droogte is een factor waar we rekening mee moeten houden. Ook in Nederland. Goed bruikbaar water wordt namelijk steeds schaarser. Al jaren zijn onze telers kampioenen in efficiënt en spaarzaam omgaan met water. Nederlandse telers gebruiken bijvoorbeeld maar 4 liter per kilo tomaten. Ter vergelijking: in Spanje gebruiken telers 60 liter per kilo.

waar staan we nu

Regenwater wordt opgevangen als gietwater voor de planten. Het regenwater wordt gezuiverd en aangevuld met voedingsstoffen voor de plant. Ook al het water dat niet door de plant wordt opgenomen, wordt opgevangen en hergebruikt. Een paar van onze teeltbedrijven hebben een waterbuffer die ze gebruiken bij extreme regenval.

duurzaamheid water product

hoe pakken we het aan

Alle teeltbedrijven recirculeren al het gietwater dat de plant niet opneemt. Maar daarnaast lopen er nog verschillende andere initiatieven om water op te slaan of uit andere bronnen te onttrekken.

ondergrondse
wateropslag

duurzaamheid waterbassin

In Zevenbergen slaat een aubergineteler ondergronds water op. Zo gaat er geen druppel water verloren als het waterbassin vol zit of als het bij extreme regenval wegstroomt. In een droge periode wordt het opgeslagen regenwater uit de grond omhoog gepompt, gefilterd en gebruikt voor de aubergineplanten.

Gebruik
restwater

In Dinteloord gebruiken puntpaprika-teler Van der Lans en aubergineteler De Jong restwater dat vrijkomt bij de suikerproductie van suikerbieten. Suikerbieten bestaan namelijk voor 70% uit water. Suikerfabriek Cosun zuivert het water dat vrijkomt uit de bieten en slaat het gezuiverde water op in de bodem. Via leidingen loopt het naar de teeltlocaties, waar ze het water gebruiken voor de planten.

Gebruik
restwater

duurzaamheid waterdruppelaar