medewerkers

Waar staan we nu

Binnen Growers United bespreken alle medewerkers twee keer per jaar hun ontwikkeling en welzijn. Er zijn volop opleiding en trainingsmogelijkheden op individueel, team- en managementniveau. Daarnaast is er veel aandacht voor een veilige werkomgeving.

Als ondernemer moet je je continu ontwikkelen om futureproof te zijn. Daarvoor heeft  Growers United een programma ontwikkeld voor de onze leden, jonge bedrijfsopvolgers en andere talenten met ambitie (young potentials). Wat heb je in de toekomst nodig als ondernemer? Heb je dat in huis? Zo niet, hoe kunnen wij als coöperatie jou daarmee helpen? Deze vraagstukken staan centraal.

Doelen 2025

  • We meten jaarlijks de tevredenheid van onze medewerkers en wij zijn pas tevreden met een rapportcijfer 8 van onze medewerkers.
  • Minder dan 1 bedrijfsongeval hebben per jaar
  • Bij alle bedrijfsonderdelen is het verzuim maximaal 3,25%

Hoe pakken we het aan

Voor zowel onze ondernemers als onze medewerkers kijken we voortdurend wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Voor nu en in de toekomst.

veilige
werkomgeving

Ons personeelsbeleid is gefocust op de ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers. Zo zijn er werkplek opleidingen en ontwikkeltrajecten op maat. En natuurlijk zorgen we voor gezonde producten in ons bedrijfsrestaurant.