afvalstromen overig

Waar staan we nu

Naast de afvalstromen op de teeltlocaties hebben we ook de afvalstromen van de kantoren en verpakkingslocaties in kaart gebracht. De soorten afval en de hoeveelheden zijn bekend. Nu gaan we onderzoeken hoe we onze milieu-impact kunnen verlagen.

Doelen 2025

Het doel om de afvalstromen en hoeveelheden in kaart te brengen is voor 100% behaald. In 2023 wordt een nieuw doel geformuleerd.

Hoe pakken we het aan

Met de verzamelde gegevens zoeken we naar concrete projecten om onze afvalstromen een duurzame bestemming te geven.

Biobrandstof

Op onze verpakkingslocatie Maasdijk hebben we een oplossing voor het verwerken van niet eetbaar product.

In het verpakkingsproces kan het product beschadigen, waardoor het niet meer eetbaar is. Dit product wordt afgevoerd naar de vermoezer. Hierin wordt het beschadigde product vermalen, waarna de vermalen substantie als grondstof dient voor biovergisting. Uit die biovergisting wordt weer groen gas gewonnen.