afvalstromen overig

Waar staan we nu

Naast de afvalstromen op de teeltlocaties brengen we ook de afvalstromen van de kantoren en verpakkingslocaties in kaart. Zodra het soort afval en de hoeveelheden bekend zijn gaan we onderzoeken hoe we onze milieu-impact kunnen verlagen.

Doelen 2025

Op dit moment brengen we alle afvalstromen van de kantoren en verpakkingslocaties in kaart om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe bestemmingen.

  • 100% van het eetbaar restproduct op onze verpakkingsbedrijven wordt verwerkt tot een duurzaam product c.q. concept.

Hoe pakken we het aan

De afvalstromen van kantoren en verpakkingslocaties worden in kaart gebracht.
Daarom hebben we hier nog geen concrete projecten van.

Biobrandstof

Op onze verpakkingslocatie Maasdijk hebben we al een oplossing voor het verwerken van niet eetbaar product.

In het verpakkingsproces kan het product beschadigen, waardoor het niet meer eetbaar is. Dit product wordt afgevoerd naar de  vermoezer. Hierin wordt het vermalen, waarna de vermalen substantie als grondstof dient voor biovergisting.