energie

Waar staan we nu

Kassen moeten verwarmd worden. Liever niet met aardgas. Of in ieder geval met zo weinig fossiele brandstof als mogelijk. Energiebesparing en verduurzaming van de energie die nodig is voor het verwarmen van de kassen, daar werken onze telers hard aan. Denk aan Warmtekrachtkoppeling (WKK); efficiënte energiecentrales op de teeltbedrijven, die zowel warmte als elektra als CO2 produceren. Of denk aan telen op restwarmte van de industrie. En aan aardwarmte – dat sterk in opkomst is.

De CO2-emissie van glastuinbouw Nederland ligt in 2021 al 23% lager dan in 2016. Onze leden gebruiken op 37% van het teeltareaal duurzame warmte. Dit percentage stijgt de komende jaren. Want 80% van onze telers is nu al aangesloten bij een warmtecoöperatie of een duurzaam initiatief.

* Cijfers 2022 nog niet beschikbaar.

Doelen 2025

In 2025 heeft 66%
van onze leden
toegang tot fossielvrije warmtebronnen

Hoe pakken we het aan

Om onze doelstellingen te bereiken lopen binnen onze coöperatie al veel duurzame initiatieven. Zo liggen op de meeste schuurdaken bij onze telers al zonnepanelen. Op het dak van het gebouw van Growers United zijn dit er zelfs 4340. Bij onze leden zijn veel meer voorbeelden te vinden op het gebied van duurzame energie. Hieronder een paar voorbeelden.

Aardwarmte project
Maasdijk


Met dit project kunnen ruim 400 hectare kassen worden verwarmd. Elf van onze leden zijn aangesloten bij deze warmtecoöperatie. Zij kunnen de warmte flexibel inzetten door op het handelsplatform 24/7 warmte bij te kopen of te verkopen.

aardwarmte

Aardwarmte is een duurzame en schone bron van energie. Zo besparen onze telers op energie en vermindert het de CO2-emissie.

Bijvoorbeeld Marcel van der Knaap levert 6,5 miljoen kilo tomaten per jaar. Met zijn kwekerij in Honselersdijk is hij aangesloten bij het project Trias Westland. Een geothermie-project in de regio waarbij aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen van kassen.

In de regio wordt gewerkt aan de aanleg van een warmtenet met meerdere bronnen. Dat vergroot de leveringszekerheid. Roots gaat met aardwarmte 30% van hun warmtebehoefte invullen.

Aardwarmte als basis voor de warmtebehoefte is een goede duurzame manier.

aardewarmte voorziet in 30% warmtebehoefte

Van der Knaap verwacht dat deze vorm van vergroening noodzakelijk is om te kunnen blijven leveren.