afvalstromen teelt

Waar staan we nu

Een keer per jaar vervangt een teler al zijn planten in de kas. Dit betekent dus ook dat er één keer per jaar plantresten, grondfolie en voedingsbodem uit de kas komt.

In 2020 hebben we voor onze teeltbedrijven in kaart gebracht hoeveel er van elke afvalstroom is. Pas als je dat in kaart hebt gebracht kun je per afvalstroom een nieuwe bestemming vinden.

Doelen 2025

In 2025 wordt 100% van het aantal kilogrammen karton- en papierafval, van het plastic afval en van het restproduct op een circulaire manier verwerkt. Nadat het afval is opgehaald bij de teeltbedrijven verwerken de afvalverwerkingsbedrijven meerdere afvalstromen tot een duurzaam product.

In 2025 wordt 100% van het afval en restproduct op een circulaire manier verwerkt.

Hoe pakken we het aan

Eerst moeten we van de teeltlocaties in kaart hebben gebracht: waar en hoeveel van welke afvalstromen worden opgehaald en door welke afvalverwerkers. Denk hierbij aan groenafval, plastic, substraat, papier en overig afval. De afvalverwerkers zoeken nieuwe bestemmingen voor het afval.

Op weg
naar 100%

Een van de trajecten gaat over steenwolmatten die gebruikt worden als voedingsbodem voor de planten. Als ze in de kas niet meer nodig zijn, worden deze steenwolmatten verwerkt tot grondstof voor andere producten, zoals bakstenen.