afvalstromen teelt

Waar staan we nu

Een keer per jaar vervangt een teler zijn planten door nieuwe plantjes. Dit betekent dus ook dat er één keer per jaar veel plantresten, grondfolie en voedingsbodem uit de kas komt.

Voordat je een nieuwe bestemming kunt vinden voor deze afvalstromen, moet je eerst weten hoeveel je van elke stroom hebt. In 2020 hebben we voor onze teeltbedrijven in kaart gebracht hoeveel er van elke afvalstroom is. Pas als je dat in kaart hebt gebracht kun je per afvalstroom een nieuwe bestemming vinden.

Doelen 2025

In 2025 wordt 100% van het aantal kilogrammen karton- en papierafval, van het plastic afval en van het restproduct op een circulaire manier verwerkt.

Nadat het afval is opgehaald bij de teeltbedrijven verwerken de afvalverwerkingsbedrijven meerdere afvalstromen tot een duurzaam product.

Hoe pakken we het aan

Op zoek naar nieuwe bestemmingen voor onze afvalstromen onderzoeken we allerlei opties.
Dit doen we zowel zelf in diverse werkgroepen, als met derden zoals Wageningen University & Research.
We werken mee aan externe onderzoeken waarin nieuwe toepassingen voor onze afvalstromen centraal staan.

Op weg
naar 100%

Een van de trajecten gaat over steenwolmatten die gebruikt worden als voedingsbodem voor de planten. Als ze in de kas niet meer nodig zijn, worden deze steenwolmatten verwerkt tot grondstof voor andere producten, zoals bakstenen.