afvalstromen teelt

Waar staan we nu

Een keer per jaar vervangt een teler zijn planten door nieuwe plantjes. Dit betekent dus ook dat er één keer per jaar veel plantresten, grondfolie en voedingsbodem uit de kas komt.

Voordat je een nieuwe bestemming kunt vinden voor deze afvalstromen, moet je eerst weten hoeveel je van elke stroom hebt. Dat wordt voor onze teeltbedrijven in kaart gebracht. Voor slechts 2% van alle vruchtgroenten moet een andere bestemming worden gevonden omdat er een deukje of butsje op zit.  

Doelen 2025

Op dit moment brengen we alle afvalstromen in kaart om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe bestemmingen. Voor 2025 hebben we concrete doelen met elkaar vastgesteld:

  • Alle afvalstromen uit de kas zijn exact in kaart.
  • 50% van onze plantresten wordt gebruikt voor andere processen. Waarvan minstens 1 tot nieuwe grondstof.
  • Om plantenresten beter te kunnen composteren gebruiken we 50% afbreekbare gewasclips en touw.
  • 100% eetbaar restproduct – vruchten met een butsje of een deukje – wordt verwerkt tot duurzaam product.

Hoe pakken we het aan

Op zoek naar nieuwe bestemmingen voor onze afvalstromen onderzoeken we allerlei opties.
Dit doen we zowel zelf in diverse werkgroepen, als met derden zoals Wageningen University & Research.
We werken mee aan externe onderzoeken waarin nieuwe toepassingen voor onze afvalstromen centraal staan.

Op weg
naar 100%

Een van de trajecten gaat over steenwolmatten die gebruikt worden als voedingsbodem voor de planten. Als ze in de kas niet meer nodig zijn, worden deze steenwolmatten verwerkt tot grondstof voor andere producten, zoals bakstenen.