flexibele arbeid

Waar staan we nu

Op de teeltlocaties van onze leden én in onze verpakkingscentra werken we veel met flexibele arbeidskrachten. Vanuit de CAO Glastuinbouw zijn wij verplicht om met gecertificeerde uitzendbureaus te werken. Afdeling HR deelt ieder jaar de lijst met gecertificeerde bureaus met de leden. Daarnaast nemen we actief deel in de werkgroep Arbeid van brancheorganisatie LTO Glaskracht.   

Doelen 2025

Een concreet doel voor 2025 voor de flexibele arbeidskrachten wordt vastgesteld op basis van een in 2023 uit te voeren nulmeting.

Hoe pakken we het aan

De 4G’s ”Gezond, Gelukkig, Gemotiveerd en Geschoold” – staan centraal in ons human resource beleid. Hieronder een voorbeeld over gezonde werknemers.

Een fijne woonomgeving draagt bij aan de gezondheid van werknemers. Paprikateler VD Holland bouwde op hun eigen terrein een appartementencomplex, dat onderdak biedt aan 60 werknemers. Zo krijgen hun werknemers kans op een nette, betaalbare woonplek. Ook helpen ze uitzendkrachten met het aankopen of huren van een woning. Zo bieden zij hun medewerkers perspectief.