verpakkingen

Waar staan we nu

Jaarlijks maken we 186 miljoen verpakkingen. Een aantal jaar geleden zijn we gestart met het omzetten van zoveel mogelijk verpakkingsmaterialen naar een grondstof met zo’n laag mogelijke milieu impact. Dit betekent dat we waar mogelijk materiaal van minder gewicht en van recyclebaar materiaal gebruiken. We dringen het gebruik van plastic terug, onder andere door te kiezen voor gerecycled plastic.

Tussen 2018-2019 is:

  • Het gewicht van de verpakkingsmaterialen met 12% verminderd.
  • 17% van de verpakkingsmaterialen omgezet naar een grondstof met een zo laag mogelijke milieu-impact.
  • 90% van onze verpakkingen al recyclebaar.

Doelen 2025

In 2025 is het gewicht van het verpakkingsmateriaal
verminderd met 25%.

  • 100% van de verpakkingen is in 2025 recyclebaar met de op dat moment beschikbare inzamelings- en recycleprocessen
  • Onverminderd verpakkingsmaterialen omzetten naar een grondstof met een zo laag mogelijke milieu-impact

Hoe pakken we het aan

Reduce, re-use,
recycle en redesign

Om onze verpakkingen te verduurzamen, toetsen we onze verpakkingen volgens het principe van reduce, re-use, recycle en redesign. Op verschillende manieren dringen we nu al het aantal verpakkingsmaterialen terug. We zijn voortdurend met de klant in gesprek hoe per verpakking de milieu-impact omlaag kan door minder, ander materiaal, 1 soort materiaal of zelfs geen materiaal. Onze verse producten leveren we zo mogelijk onverpakt aan, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en houdbaarheid.

Het uiteindelijk doel is om het verpakkingsmateriaal terug te brengen naar één materiaal, bijvoorbeeld recyclebaar PET.  Ook dringen wij plastic terug door alternatieve verpakkingsmaterialen te gebruiken, zoals karton of papierpulp.