verpakkingen

Waar staan we nu

In 2018 zijn we gestart met het verminderen van de impact van plastic in de verpakkingen door te kiezen voor gerecycled plastic. Vanaf 2019 verpakken we al 20% in R-PET. Ook hebben we van alle verpakkingen de samenstellingen van materialen en hoeveelheden in kaart gebracht.

Doelen 2025

In 2025 is het gewicht per eenheid verpakkingsmateriaal verminderd met 25%, met als doel de totale milieu-impact te verlagen.

Jaarlijks maken we 181 miljoen verpakkingen met onze vruchtgroenten en die verpakking moet stapje voor stapje steeds duurzamer worden. Een dashboard om de voortgang te meten is in ontwikkeling.

In 2025 is het gewicht per eenheid verpakkingsmateriaal
verminderd met 25%.

Hoe pakken we het aan

Reduce, re-use,
recycle en redesign

Om onze verpakkingen te verduurzamen, toetsen we onze verpakkingen aan het principe van reduce, re-use, recycle en redesign. Wij zijn dan ook voortdurend met de klant in gesprek hoe per verpakking de milieu-impact omlaag kan. Dit kan door gebruik van minder, ander of één soort materiaal.