reduce waste

We willen minder impact hebben op het milieu. Toch ontkomen we niet aan verschillende soorten restafval. Zowel van verpakkingen, bij de teeltbedrijven en op kantoor. 

Om grondstoffen niet verder uit te putten, zoeken we voor onze reststromen een nieuwe bestemming. We kijken of we afval kunnen verminderen, hergebruiken of kunnen inzetten voor een nieuwe toepassing.