duurzaamheid

goed eten voor iedereen

Bij Growers United werken we samen aan verduurzaming. Sustainable together noemen we dat. Voor ons betekent het: de impact van de teelt en het verpakken van onze producten op het milieu verkleinen. En het welzijn vergroten van medewerkers én consumenten.

En we leggen de komende jaren de lat nog hoger. De ambitie voor 2040 is 100% circular, fair and healthy: onze stip op de horizon. We hebben in 2019 vastgesteld waar we staan en waar we naar toe willen. Heel concreet. En we meten voortdurend waar we staan, onder andere met behulp van de HortiFootPrint; een gestandaardiseerde rekenmethode om onze inspanningen objectief te meten en helder en eenduidig uit te drukken in een score. In 2022 hebben we de HortiFootPrint over 2021 voor al onze telers berekend.

de ambitie voor 2040 is
100% circular, fair and healthy

Wil je weten waar we staan? Klik op onderstaande foto en bekijk ons duurzaamheidsverslag 2022:

onze aanpak

De pijlers van onze duurzame aanpak zijn: Less Impact, Reduce waste en Healthy People.

SDG’s Verenigde Naties

Met Sustainable together wil Growers United bijdragen aan het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Specifiek gaat het om de volgende SDG’s.

growers sustainable
united together