duurzaamheid

goed eten voor iedereen

Bij Growers United werken we samen aan verduurzaming. Sustainable together noemen we dat. Voor ons betekent het: de impact van de teelt en het verpakken van onze producten op het milieu verkleinen. En het welzijn vergroten van medewerkers én consumenten.

En we leggen de komende jaren de lat nog hoger. De ambitie voor 2040 is 100% circular, fair and healthy: onze stip op de horizon. We hebben in 2019 vastgesteld waar we staan en waar we naar toe willen. Heel concreet. En we meten voortdurend waar we staan, onder andere met behulp van de HortiFootPrint. In 2022 wordt in de zomer een pilot met acht bedrijven afgerond, waarna deze internationaal erkende meetmethode voor alle bedrijven wordt uitgerold.

de ambitie voor 2040 is
100% circular, fair and healthy

Ons duurzame dashboard laat zien waar we staan en  waar we in 2025 naar toe willen.

onze aanpak

De pijlers van onze duurzame aanpak zijn: Less Impact, Reduce waste en Healthy People.

SDG’s Verenigde Naties

Met Sustainable together wil Growers United bijdragen aan het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Specifiek gaat het om de volgende SDG’s.

growers sustainable
united together