water

Waar staan we nu

Goed bruikbaar water wordt steeds schaarser. Ook in Nederland. Al jaren zijn onze telers kampioenen in efficiënt en spaarzaam omgaan met water. We hebben van 95,8% van onze bedrijven de waterstromen op de bedrijven in kaart gebracht. Zo krijgen we inzicht waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen om tot (nagenoeg) volledig gesloten teeltbedrijven te komen.

Regenwater wordt opgevangen als gietwater voor de planten. Het regenwater wordt gezuiverd, en aangevuld met voedingsstoffen voor de plant. Het water dat niet door de plant wordt opgenomen, wordt opgevangen en hergebruikt. Van de kleine hoeveelheid water dat uiteindelijk geloosd moet worden wordt 100% gezuiverd.  Dertien teeltlocaties beschikken al over een waterbuffer als oplossing bij extreme regenval.

Doelen 2025

In 2025:

  • Hebben alle teeltbedrijven de waterstromen inzichtelijk
  • Monitoren alle teeltbedrijven hun waterkringloop
  • Bieden 10 teeltlocaties ruimte voor een waterbuffer

In 2025 hebben
alle teeltlocaties
de waterstromen
inzichtelijk

Hoe pakken we het aan

Ons doel is dat in 2025 100% van de teeltbedrijven een volledig gesloten waterkringloop hebben. Al het water wordt dan opgevangen en hergebruikt. Een belangrijke stap daarbij is het in kaart brengen van alle waterstromen inclusief een lekkagecheck.

Daarnaast bieden onze bedrijven waar mogelijk ruimte voor een waterbuffer waarin overvloedig regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen. Zo wordt wateroverlast voorkomen. Dit doen onze telers altijd in nauwe samenwerking met lokale (water)autoriteiten. Dit doel is reeds behaald!

ondergrondse
wateropslag

In Zevenbergen slaat aubergineteeltbedrijf Greenbrothers ondergronds water op. Zo gaat er geen druppel water verloren als het waterbassin vol zit of als het bij extreme regenval wegstroomt. In een droge periode wordt het opgeslagen regenwater uit de grond omhoog gepompt, gefilterd en gebruikt voor de aubergineplanten.

gebruik
restwater

In Dinteloord gebruiken puntpaprika-teler Van der Lans en aubergineteler Van Duijn De Jong Aubergines restwater dat vrijkomt bij de suikerproductie van suikerbieten. Suikerbieten bestaan namelijk voor 70% uit water. Suikerfabriek Cosun zuivert het water dat vrijkomt uit de bieten en slaat het gezuiverde water op in de bodem. Via leidingen loopt het naar de teeltlocaties, waar ze het water gebruiken voor de planten.