less impact

We willen het effect van onze teelt en de rest van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk maken. Alle kassen CO2-neutraal, alle producten vrij van gewasbescherming in 2040. Dat maakt deel uit van onze stip op de horizon. Ieder jaar zetten we stappen om dat te bereiken. We focussen ons hiervoor op drie thema’s: energie, water en gewasbescherming.