Less impact

We willen het effect van onze teelt en de rest van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu zo klein mogelijk maken. Moderne teelt in kassen helpt bij onze verduurzaming. Een kas biedt de ideale omstandigheden voor de plant. En de inzet van moderne precisiemethoden en technologie helpt om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie, water en gewasbescherming. Zo levert de kas zo veel mogelijk kilo’s groente, met zo min mogelijk impact op de omgeving.

Less impact gaat over drie thema’s; energie, water en gewasbescherming