medewerkers

waar staan we nu

Binnen Growers United bespreken we met alle medewerkers twee keer per jaar over hun ontwikkeling en welzijn. Er zijn volop opleiding en trainingsmogelijkheden op individueel, team- en managementniveau. Daarnaast is er veel aandacht voor een veilige werkomgeving.

Als ondernemer moet je je continu ontwikkelen om futureproof te zijn. Daarvoor heeft Growers United een programma ontwikkeld voor de onze leden, jonge bedrijfsopvolgers en andere talenten met ambitie (young potentials). Wat heb je in de toekomst nodig als ondernemer? Heb je dat in huis? Zo niet, hoe kunnen wij als coöperatie jou daarmee helpen? Deze vraagstukken staan centraal.

hoe pakken we het aan

De 4 G’s – Gezond, Gelukkig, Gemotiveerd en Geschoold – staan centraal in ons human resource beleid. Dit doen we op allerlei manieren. Hieronder een paar voorbeelden.

grondige
health check

duurzaamheid healthcheck

Wij bieden onze medewerkers een healthcheck aan. Enthousiaste professionals nemen diverse testen af zoals een conditietest, bloeddruk-, cholesterol- en bloedsuikertest. Daarnaast geven ze concrete tips over een gezonde leefstijl om direct mee aan de slag te gaan.

persoonlijk
ontwikkel-traject

Voor zowel onze ondernemers als onze medewerkers kijken we voortdurend wat ze nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Voor nu en in de toekomst.

persoonlijk ontwikkeltraject

veilige
werkomgeving

Wij vinden een veilige werkomgeving voor onze medewerkers belangrijk. Dit begint met een goede inwerkinstructie, waarin veiligheid een centraal staat. We stellen mentoren aan waar medewerkers terecht kunnen met hun vragen. Ook bieden we (digitale) opleidingen en trainingen aan om een veilige werkomgeving te bevorderen.