Flexwerk duurder, vaster én onder een vergrootglas

Als telers is het werken met uitzendkrachten een vanzelfsprekendheid. De trend is echter dat het werken met uitzendkrachten duurder en vaster wordt. Daarnaast is er in toenemende mate aandacht voor een goede behandeling van uitzendkrachten en het werken met bonafide bureaus. 

Doordat het Wettelijk Minimumloon vanaf 1 januari gebaseerd wordt op een uurloon en niet op een weekloon stijgt het WML voor Glastuinbouwondernemers met ca 5,6%. Daarbovenop komt nog de reguliere stijging. Deze lijkt uit te komen op 1,7%. Verder zijn er steeds meer geluiden vanuit de politiek om het WML verder te verhogen. Kortom, de trend is dat kosten voor flexibele arbeid rap stijgen. Verder wordt het fasesysteem verkort van 4 jaar naar 3 jaar. Fase 1 en 2 blijft één jaar en fase 3 wordt twee jaar.
Hierdoor ontstaat er een meer gelijke situatie met medewerkers in vaste dienst.

Naast deze twee ontwikkelingen is er meer aandacht voor de sociale aspecten. Zowel de vakbonden als de overheid leggen steeds meer het vergrootglas op het werken met uitzendkrachten en in het bijzonder het werken met arbeidsimmigranten. Het betreft dan niet alleen de toepassing van de juiste inlenersbeloning, maar ook het huisvesten van arbeidsimmigranten. De prijsdruk in de markt zorgt ervoor dat uitzendbureaus meer dan vroeger de randen van de wet opzoeken en het is dus zaak om als ondernemer alert te blijven en risico’s te voorkomen.

Deze onderwerpen zijn door het Productiebestuur besproken waarbij de centrale vraag was: ‘In hoeverre moet de coöperatie borgen dat leden met bonafide uitzendbureaus werken?’ De uitkomst hiervan is dat de verplichting vanuit de CAO Glastuinbouw om te werken met gecertificeerde uitzendbureaus (certificaat) én de eigen risicobeoordeling op gebied van de sociale aspecten op het eigen bedrijf, GRASP, voldoende borging geven. Verder is, zo stelt het Productiebestuur, dat de kennis van ondernemers ten aanzien van het werken uitzendbureaus en de risico’s die dit met zich meebrengt voldoende is. Verder werd afgesproken om vanuit HR van de coöperatie de ontwikkelingen in de flexmarkt te blijven communiceren. Mocht je informatie hierover willen dan is een handige checklist ‘Veilig inzetten van derden voor arbeid’.