Growers United wil duurzame doelen nog sneller bereiken

Bij Growers United staat duurzaam ondernemen altijd al hoog op de agenda, maar de explosief stijgende prijzen voor energie en grondstoffen en de toenemende aandacht voor het klimaat en duurzaam geteelde producten benadrukken het belang van onze insteek des te meer. ‘Onze duurzaamheidsambitie richt zich nu op 2040,’ vertelt voorzitter en tomaten- en komkommerteler Jack Groenewegen. ‘Dat is nog ver weg en door het tempo waarmee de klimaatverandering doorzet, rijst de vraag of we dit jaartal niet moeten vervroegen.’

Horti Footprint als methode om duurzaamheid te monitoren
In 2019 startte Growers United met het monitoren van de duurzame stappen die we als coöperatie nemen. ‘Daarbij kijken we vooral naar het gebruik van energie, water, middelengebruik en afval,’ legt Jack uit. ‘Eerder verzamelden we data van de coöperatie als geheel, maar tegenwoordig richten we ons ook op de afzonderlijke telers.’ De methode die daarvoor wordt gebruikt is de Horti Footprint; een internationaal erkende meetmethode die aantoont hoe onze telers ervoor staan op het gebied van duurzaamheid.

‘Zeven telers waren onderdeel van een succesvolle pilot,’ vertelt Jack. ‘Na het meten van hun footprint zullen we deze methode ook gebruiken bij alle andere telers. We hadden al een beeld van Growers United als geheel, maar om constructieve stappen te kunnen zetten, moet ook de data van de afzonderlijke telers inzichtelijk zijn. Door deze data vervolgens te vergelijken, wordt direct duidelijk waar er verbetering mogelijk is om onze duurzame doelen sneller te behalen.’ Des te belangrijker is de verwachtte Europese accreditatie voor deze methode als uniforme meting van de footprint tijdens de productie van groenten en fruit.

Snel stappen zetten met het belang van verduurzaming voor ogen
Het gaat erom dat we ons als Growers United inzetten om onze footprint omlaag te krijgen. ‘En dan heb ik het niet over enkele telers die zich daarvoor inspannen, maar over alle telers samen,’ zegt Jack. ‘Het moet duidelijk zijn waarom verduurzaming noodzakelijk is. De gevolgen van klimaatverandering schaden iedereen. Daarnaast moeten onze telers ook voor financiering bij een bank een goed – en duurzaam – plan hebben klaarliggen. En ook retailers eisen in toenemende mate duurzame producten om aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. Vanuit de EU worden op termijn heffingen geà¯ntroduceerd voor telers met een te hoge CO2-uitstoot. Zulke voorbeelden zorgen voor meer bewustwording en zetten extra kracht bij het belang van snelle verduurzaming.’

Politieke lobby essentieel om duurzame doelen te bereiken
Als Growers United blijven we ambitieus wanneer het om onze duurzame doelen gaat. ‘Tijdens verschillende sessies informeren en inspireren we onze telers,’ vertelt Jack. ‘Maar snel stappen zetten kan alleen op voorwaarde dat de overheid meewerkt, bijvoorbeeld door politieke besluitvorming en met subsidies. Als coöperatie laten we geregeld onze stem horen en leveren we input aan brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, zodat we als sector sterker staan in onze politieke lobby.’

‘Bij Growers United zetten we al jaren in op een zo duurzaam mogelijke teelt en ook vanuit de glastuinbouwsector groeit de vraag naar niet-chemische bestrijdingsmiddelen. Maar dan moet de overheid daar wel op inspelen en nieuwe biologische bestrijders goedkeuren. Alleen door een goede samenwerking tussen onze sector en de overheid lukt het ons om onze duurzame doelen sneller te bereiken. Want de wil is er bij Growers United, om in plaats van in 2040 al in 2030 op een aantal vlakken duurzaam te telen. De vraag is alleen of de randvoorwaarden dit toelaten.’

Growers United blijft ambitieus op het gebied van duurzame doelen. Benieuwd hoe wij deze doelen bereiken? Blijf op de hoogte via growersunited.nl/healthy-people/consument of neem contact met ons op, via marketing@growersunited.nl of +31 (0)174 238 000.