Intensieve glastuinbouw en extensieve biologische tuinbouw perfecte match?

Wat heeft de voorkeur: verse groenten uit de intensieve glastuinbouw of verse groenten uit de extensieve biologische tuinbouw? Waarom steeds kiezen voor twee uitersten vraag ik mij af. Zo’n polariserende stelling werkt contraproductief. Waarom zouden we discussiëren over welke van deze twee de beste teeltmethode zou zijn? Zo’n insteek is voor niemand bevorderlijk; niet voor de glastuinbouw, niet voor de biologische tuinbouw en zeker niet voor de Europese consument. Veel belangrijker is de focus op beschikbaarheid en leveringszekerheid van ons gezonde product. Want juist samen kunnen we de schappen jaarrond vullen met duurzaam geteelde, gezonde groenten.

Het is natuurlijk praten voor eigen parochie, maar door het productieproces steeds verder te perfectioneren, dragen Nederlandse glastuinbouw telers in grote mate bij aan de voedselzekerheid voor de Europese consument. En dat op een duurzame manier met een zo klein mogelijke carbon footprint.

Meer weten? Lees in mijn blog waarom intensieve glastuinbouw en extensieve biologische tuinbouw goed matchen met elkaar.

Perry Dekkers
Commercieel directeur