Areaalstijging door groeiambitie

In totaal groeit het areaal van telerscoöperatie Growers United ten opzichte van een jaar geleden met circa 35 hectare tot 635 hectare. Deze groei komt door aanwas van een nieuw lid, areaaluitbreiding bij bestaande leden en aankoop van een teeltlocatie. Algemeen directeur Jan Opschoor is blij met de groeiambities van de leden, want met toekomstgerichte telers kom je verder.

Areaalontwikkeling

Het paprikasegment laat de grootste groei zien. Het groeit van 85 hectare naar 111 hectare. Door nieuwbouw en aankoop van een bestaande teeltlocatie groeit het blokpaprika segment met 17 hectare. Het segment zoete puntpaprika breidt uit met 9 hectare dankzij een nieuw lid. Het gaat om de Firma Ton uit Westland, die niet alleen lid wordt bij Growers United, maar ook fuseert met de huidige telers van SweetPoint. Gezamenlijk hebben zij een nieuw bedrijf opgericht.

Naast paprika neemt ook het aubergineareaal toe. Door nieuwbouw groeit het aubergineareaal naar 55 hectare. Vanaf 2022 neemt Purple Pride de teelt van specialties zoals de (mini-)graffiti en Nasu aubergines weer in eigen hand. 

Het tomaten- en komkommerareaal blijft nagenoeg gelijk. Hoewel er een kleine 11 hectare tomaat bij komt, stijgt het tomatenareaal niet. Dit komt doordat een aantal tomatentelers tijdelijk ”“ voor een deel of geheel – overschakelt naar komkommer. Het schakelen tussen deze twee teelten is mogelijk omdat Growers United, naast het verpakken van komkommers, ook centraal sorteert. Hierdoor kunnen telers binnen de coöperatie zonder hoge investeringen in sorteer- of verpakkingslijnen, wisselen van teelt.

Future Proof
Bovenstaande ontwikkelingen sluiten mooi aan bij het Future Proof programma waar Growers United in 2020 mee startte. In dit programma staat de toekomst van de telers centraal. Welke kennis heb je als ondernemer richting 2030 nodig, hoe moeten je bedrijf en de coöperatie zich ontwikkelen? Voor onze jonge ondernemers is er een aparte groep Under 40. Samen ontwikkelen ze kennis en wisselen ze ervaring en ideeën uit over bedrijfsopvolging, samenwerkingsvormen en het versterken van de eigen onderneming.

Growers United heeft als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan toekomstbestendige glasgroentebedrijven, waarbij het ledenbelang voorop staat en klanttevredenheid de norm is. Voor een gezamenlijke sterke positie nu en in de toekomst kijken we naast ontwikkeling van onze huidige leden naar het aansluiten van nieuwe leden.