Growers United op weg naar 100% duurzaam

Growers United is een coöperatie van ruim veertig telers van tomaten, paprika’s, komkommers en aubergines. Familiebedrijven met jarenlange ervaring, kennis van de teelt en blik op de toekomst. En die toekomst is duurzaam. Als het aan de telers van Growers United ligt, telen zij in 2040 volledig circulair, fair en healthy.

“Growers United heeft duurzaamheid in haar DNA”, vertelt Jan Opschoor, directeur van Growers United. Als coöperatie van telers regelt Growers United onder andere de afzet van vruchtgroenten geteeld onder glas. Samen ondernemen, transparant en met als gezamenlijk doel: duurzame teelt om de consument te voorzien van de lekkerste en gezondste groenten.

“Ook de maatschappij en onze klanten vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Twintig jaar geleden kregen we de vraag: ”˜Hoe waarborg je kwaliteit en voedselveiligheid?’ Nu dit de standaard is, komt de vraag hoe duurzaam onze productie is”, aldus Jan.

Om verder te verduurzamen richt Growers United zich op drie pijlers: Less impact ”“ zo min mogelijk energie, water en gewasbeschermingsmiddelen verbruiken. Reduce waste ”“ nieuwe bestemmingen zoeken voor afvalstromen. En healthy people ”“ gezondheid van zowel werknemers als consumenten bevorderen.

Less impact
Growers United wil de impact van de teelt op het milieu zo klein mogelijk maken. De hightech kassen in de Nederlandse glastuinbouw lenen zich daar bij uitstek voor en behoren tot de duurzaamste van Europa. Het gesloten watersysteem in deze kassen maakt recirculatie mogelijk. Hierdoor wordt er geen kostbaar water verspild. Een ander voordeel is dat de voedingsstoffen die planten niet opnemen, behouden blijven.

Opschoor: “Energiebesparing in de glastuinbouw is al begonnen in de jaren ’90. Nu zijn we bezig met de stap naar duurzame energiebronnen als aardwarmte en restwarmte van de industrie. Momenteel is al 50% van onze telers aangesloten op een duurzame energiebron en nog eens 30% is daar actief mee bezig.”

Gaat het over gewasbeschermingsmiddelen dan is het streven om ziekten en plagen alleen nog met natuurlijke bestrijders en groene middelen te bestrijden. Een kwaliteitsteam binnen de coöperatie ondersteunt telers hierbij.

Reduce waste
Ook op het gebied van afvalreductie  heeft Growers United stappen gezet. Verpakkingsmateriaal blijft deels nodig om vruchtgroenten te beschermen. Plastic om een komkommer verlengt de houdbaarheid met wel 50% en voorkomt verspilling. “We zijn  de afgelopen jaren bezig geweest onze plastic en kartonnen verpakkingen steeds dunner te maken. We maken  steeds meer gebruik van gerecyclede grondstoffen en nu al kan 100% van ons plastic verpakkingsmateriaal gerecycled worden in de keten.” Op weg naar een circulair systeem hebben ook telers al stappen genomen. Groenafval wordt verwerkt tot compost en van de steenwol waarop de  gewassen worden geteeld, wordt na de teeltperiode weer baksteen gemaakt.

Healthy people
Een gezonde productiewijze leidt tot een gezond product. En daarmee werkt Growers United aan de derde duurzaamheidspijler. Voor zowel eigen werknemers als flexwerkers binnen de sector wil de coöperatie een goede werkgever zijn. Daarnaast voelt Growers United een verantwoordelijkheid voor de consument: “We willen gezond eten aanmoedigen. In samenwerking met de retail kijken we hoe we shoppers kunnen stimuleren meer groenten te eten, zodat we met onze producten een positief effect hebben op de gezondheid in de samenleving. Bijvoorbeeld door te inspireren met lekkere recepten voor meer momenten op een dag.”

Duurzaamheidsdoelen
Zo is Growers United op weg naar 100% circulair, fair en healthy in 2040. De coöperatie heeft daarin een coördinerende rol. Individuele telers staan positief tegenover verduurzaming: “Een toekomstbestendig bedrijf betekent verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en investeren in duurzaamheid. Maar de investeringen moeten ook economisch aantrekkelijk zijn. Efficiënter omgaan met grondstoffen is dat zeker, maar overstappen op aardwarmte brengt juist risico’s met zich mee. De markt moet deze kosten terugbetalen of er zijn subsidies nodig om de investering rendabel te maken.” En daarmee ligt het behalen van de duurzaamheidsdoelen niet bij de telers alleen. “Verduurzaming is een project met vele betrokkenen”, benadrukt Opschoor. “De overheid heeft een faciliterende taak en ook de consument heeft een rol, die moet bereid zijn een hogere prijs te betalen voor zijn duurzaam geteelde groenten.”