Growers United | Sustainable together

De directie van Growers United heeft op donderdag 10 maart 2022 de duurzaamheidsaanpak  Sustainable Together gelanceerd. Voor Growers United betekent Sustainable Together, het verder verduurzamen van de teelt tot aan het schap. Dit doen we door de impact van de teelt en het verpakken van onze producten op het milieu te verkleinen. En het welzijn te vergroten van medewerkers én consumenten. De komende jaren legt de telerscoöperatie de lat nog hoger. De ambitie voor 2040 is 100% circulair, fair en healthy: onze stip op de horizon.

Drie pijlers, negen thema’s

De pijlers van onze duurzame aanpak zijn: Less Impact, Reduce waste en Healthy People. Binnen deze drie pijlers werken we aan de verduurzaming van negen thema’s. Less impact: hier verkleinen we de impact van onze teelt op de aarde. En gaan we zo zuinig mogelijk om met energie, water en gewasbescherming. Reduce waste: waar we afval verminderen en onze reststromen nieuwe bestemmingen geven. Healthy people: we bevorderen veiligheid, gezondheid en welzijn van collega’s door te investeren in persoonlijke groei en ontwikkeling van al onze medewerkers. En van consumenten door ze van de beste en lekkerste kasgroente te voorzien.

Meetbare doelen

We hebben in 2019 vastgesteld waar we staan en waar we naar toe willen. Heel concreet. En we meten voortdurend waar we staan, onder andere met behulp van de HortiFootPrint: een gestandaardiseerde rekenmethode om onze inspanningen objectief te meten en helder en eenduidig uit te drukken in een score. In de zomer van 2022 wordt een pilot met acht bedrijven afgerond. Hierna wordt deze internationaal erkende meetmethode voor al onze bedrijven uitgerold. De kennis die dit oplevert gebruiken we om onze keten verder te verduurzamen.

Duurzaam dashboard

Een duurzaam dashboard laat precies zien waar we staan op weg naar de concrete (tussen)doelen voor 2025. Dat doen we met data. Wat zijn we aan het doen? Waar gaat het goed? Waar kan het beter en moeten we een tandje bijzetten? We communiceren stap voor stap, open en transparant over waar we staan.