Publicatie eerste duurzaamheidsverslag

Met trots presenteert Growers United haar eerste duurzaamheidsverslag. Een verslag waarin de coöperatie vastlegt welke stappen er in de duurzame aanpak in 2022 gezet zijn. “Vooruitlopend op de verplichte CSRD-rapportage in 2025, hebben we bewust gekozen om ervaring op te doen met het opzetten van een dergelijke rapportage”, vertelt Jacques Wolbert Manager Sustainability bij Growers United. “We willen niet wachten tot het verplicht is en nu al de ‘vruchten’ plukken van de inzichten die de data oplevert.”

In 2019 heeft Growers United een organisatie brede duurzame aanpak geformuleerd, inclusief ambities en doelen. Deze aanpak is gebaseerd op drie pijlers Less Impact, Reduce Waste en Healthy People. Dat betekent dat de coöperatie de impact op het milieu bij de teelt en het verpakken van de vruchtgroenten wil verkleinen. Ook wil Growers United het welzijn van de medewerkers én consumenten vergroten. Met als uiteindelijk doel om uiterlijk in 2040 volledig circulair, fair en healthy te zijn. “Onderweg naar 2040 hebben we als coöperatie tussendoelen voor 2025 gesteld”, vertelt bestuurslid en aubergineteler Pleun van Duijn uit naam van de duurzaamheidswerkgroep. “En wij geloven er in dat we deze gaan halen.”

Horti Footprint
Mede dankzij het berekenen van de Horti Footprint weet Growers United precies waar  haar leden staan. “Met deze gestandaardiseerde rekenmethode monitoren we de duurzame ontwikkelingen bij onze telers. Het maakt voor de bij ons aangesloten leden inzichtelijk aan welke knoppen ze moeten draaien om verder te verduurzamen”, aldus Jacques. “En ieder jaar wordt de Horti Footprint opnieuw berekent voor alle teeltbedrijven.”

Verduurzaming van de keten
De doelen en acties in de duurzame aanpak van Growers United focussen zich tot nu toe vooral op de teeltbedrijven, het verpakken en de eigen medewerkers. De komende jaren worden er door de coöperatie concrete stappen gezet om de keten in de verduurzaming mee te nemen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken met exporteurs en toeleveranciers.

Klik hier om het  duurzaamheidsverslag te bekijken.

Fotobijschrift: Aubergineteler en bestuurslid Pleun van Duijn en Jacques Wolbert Manager Sustainability bij Growers United (v.l.v.r.)