Verdere integratie zorgt voor meer slagkracht

Leden stemmen unaniem in met nieuw besturingsmodel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september, stemden de 40 ondernemers van Growers United unaniem voor een nieuw besturingsmodel voor de coöperatie. Onder de noemer Slagkracht werkt Growers United samen met de leden aan de coöperatie van de toekomst. Met het nieuwe besturingsmodel worden verkoop, verpakken en productie als één geheel aangestuurd, waarmee de verdere integratie in Growers United vorm krijgt. Door de krachten nog meer te bundelen, zetten de leden het fundament om de vorig jaar gelanceerde 2030 strategie te realiseren nog steviger neer. De coöperatie start in 2023 met het nieuwe bestuurlijke model.

Gezamenlijke ambities en aanpak

Om de toekomstbestendigheid van haar leden maximaal te waarborgen wil Growers United de komende jaren doorgroeien tot een toonaangevende Europees opererende producentenorganisatie, die actief is in de meest relevante landen qua productie en afzet. Dit vraagt om een gezamenlijke benadering en aanpak. Tegelijkertijd moeten bedrijfsmatige activiteiten rondom verkoop en verpakken de juiste focus krijgen. De coöperatie kan door deze verdere integratie haar positie verstevigen en de waarde en efficiëntie verhogen. Growers United wordt hierdoor nog aantrekkelijker voor haar leden als platform. De leden zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Immers, de vraag naar gezonde, duurzaam geteelde vruchtgroenten blijft naar verwachting groot.

Op de ALV gaven de leden ook groen licht voor het ontwikkelen van een passende financiële en juridische structuur om de gezamenlijke ambities te kunnen realiseren. De structuur wordt toegankelijker voor toekomstige leden, financiers en kapitaalverstrekkers.

Met het vooruitstrevende ”˜coöperatie op aandelen model’ is het voor de leden aantrekkelijk om de coöperatie als platform te benutten voor het realiseren van de gezamenlijke ambities voor 2030. Met het nieuwe model is de coöperatie flexibel genoeg om met steeds veranderende omstandigheden mee te bewegen. Dit moet de bedrijven van de leden nog krachtiger maken. En dankzij deze stevige basis kunnen de bedrijven van de leden blijven groeien.

Jaarrekening 2021

De leden keurden tijdens de ALV de jaarrekening over het boekjaar 2021 unaniem goed. Het jaar 2021 stond in het teken van de ingebruikname van het nieuwe verpakkingsbedrijf op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Met deze locatie is Growers United in staat haar klanten vanuit een one-stop-shop te bedienen en de te verwachten groei de komende jaren op te kunnen vangen. De gewenste efficiencyslag is in het startjaar 2021 nog niet tot uitdrukking gekomen in het financiële resultaat. Rekening houdend met de gezonde financiële positie van de coöperatie heeft het bestuur van Growers United besloten om het negatieve resultaat over 2021 voor rekening van de coöperatie zelf te nemen. Om deze reden rapporteert Growers United over 2021 een incidenteel verliesjaar van circa € 1,8 miljoen. Dit verlies komt ten laste van de reserve en hoeft daarmee niet bij de leden te worden opgehaald.