Telen zonder chemie

Elke teler wil sterke planten, zonder ziekten en plagen. Om dat te bereiken zetten onze telers preventief natuurlijke vijanden in tegen schadelijke insecten. Tomatenteler Marcel van den Berg (The Valley) zet naast die natuurlijke vijanden, alleen nog groene middelen in om ziekten en plagen te bestrijden. De aanleiding was een pilot in 2019, in samenwerking met ketenpartners Koppert Biological Systems, Van Iperen en Bayer. In 2022 was de pilotperiode voorbij en beviel het Marcel zo goed dat hij op zijn locatie in De Lier nog altijd geen chemische middelen gebruikt.

“Duurzamer telen wordt in de toekomst steeds belangrijker. Dat zien wij ook. Vandaar dat ik graag wilde testen of je zonder chemie ook het juiste biologische evenwicht kunt bewaren in je kas”, vertelt Marcel. “De pilot had als doel het hele jaar door groen te telen. Dus gezonde planten, helemaal zonder inzet van chemische gewasbescherming. En dat is ons gelukt! We zetten preventief biologische bestrijders in en gebruiken alleen groene gewasbeschermers.”

Kennis delen
Samen met Koppert, Van Iperen en Bayer heeft Marcel aan de start van de pilot een plan van aanpak gemaakt. Wat hebben zijn planten nodig? Welke natuurlijke vijanden en groene middelen zetten ze in bij het ontstaan van ziektes en plagen? “Het project heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd. En misschien nog wel de belangrijkste conclusie: mijn planten groeien beter zonder chemie.”

Uitdagingen
“Er zijn ook uitdagingen. Het is bijvoorbeeld in de belichte teelt lastiger om je biologie in evenwicht te houden, wanneer je alleen groene gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Daar moet nog een oplossing voor komen”, aldus Marcel. “En nu is het telen zonder chemie op een locatie van 3 hectare getest, maar is het ook zo’n succes in een kas van 10 hectare groot? Allemaal nog onduidelijkheden, waar stap voor stap naar gekeken moet worden.”

Toekomstplannen
“Maar we hebben bij The Valley zeker de ambitie om de minimale chemische middelen die we op de andere locaties nog gebruiken, op termijn helemaal te vervangen door groene gewasbeschermers. Zodat we de impact van de teelt op het milieu nog verder verkleinen.”

Floris van der Helm (Koppert Biological Systems):
“Ook voor ons was de pilot een succes. Een doordacht plan van aanpak met een goede preventieve strategie bleek de juiste basis. Ook het blijven scouten en registreren was nodig om op tijd bij te sturen en het biologische evenwicht in de kas te bewaren. We hebben veel geleerd én aangetoond dat telen zonder chemie mogelijk is.”