The Valley, een fusie tussen drie familiebedrijven

Eind december maakten drie tomatentelers van Growers United, hun fusie bekend. Greenway/Greenvalley, van der Voort en Kwekerij van den Berg zijn sinds 1 januari één bedrijf met één naam: The Valley. De fusie van de drie familiebedrijven garandeert een sterk fundament voor de toekomst. Jack Groenewegen praat ons bij hoe de eerste maanden samen zijn verlopen. 

De fusie tussen de bedrijven is een logische stap. Door de jarenlange samenwerking binnen telersvereniging Prominent, Growers United en bQurius kennen de ondernemers elkaar door en door. “De bedrijven en visies vullen elkaar goed aan”, aldus Jack. “Een vruchtbare bodem voor een mooie toekomst.” De vierkoppige directie bestaande uit Jack Groenewegen, Joost en Thom van der Voort en Marcel van den Berg hebben de taken inmiddels verdeeld. “De één is eindverantwoordelijk voor de teelt. En de ander voor de financiën en weer een ander voor het personeel. Dat is in het begin even wennen, omdat je het daarvoor allemaal zelf aanstuurde.”

Slimmer organiseren
“We zijn nu een bedrijf met zeven teeltlocaties. De teelt- en arbeidsmanagers hebben al kennis gemaakt met hun collega’s op de andere locaties. En ook de locatiemanagers zoeken elkaar op om kennis te delen, data te vergelijken en te zien hoe we dingen slimmer kunnen organiseren”, aldus Jack. “Komende periode zullen we de taakverdeling verder verfijnen, om de bedrijven perfect te integreren en de processen te optimaliseren.”

Andere glasgroenten
Op een areaal van totaal 50 hectare, verspreid over De Lier, Vierpolders en ’s-Gravenzande worden tomaten en komkommers geteeld. “We telen op 42 hectare tomaten, waaronder tros-, cocktail- en snacktomaatjes. En op acht hectare komkommers”, vertelt Jack. “De huidige focus op deze twee teelten kan in de toekomst zeker uitgebreid worden naar andere glasgroenten. Ook is er de ambitie om verder te groeien!”