Duurzaamheid en het belang van actuele data

‘Bij het telen en leveren van verse (vrucht)groenten is het belang van actuele data niet te missen,’ zegt Jelle Opschoor, Programmamanager Duurzaamheid bij Growers United. ‘Dan heb ik het niet alleen over de aanvullende informatie op verpakkingen en in het AGF-schap, maar ook over onze licence-to-deliver data om voedselveiligheid te garanderen.’

Ook worden de eisen om bepaalde (duurzaamheids) certificering te ontvangen steeds strenger, waarbij het vastleggen van actuele data een belangrijke rol speelt. Natuurlijk is het correct verzamelen en vastleggen van al deze verschillende data een tijdrovend proces, maar Growers United ziet vooral kansen. Benieuwd welke dat zijn?

Extra productinformatie cruciaal in waardebepaling AGF-product
Wat is de waarde van een paprika of van een tomaat? Oftewel, wat zijn shoppers bereid te betalen voor een AGF-product? ‘Om groenten echt op waarde te kunnen schatten is het delen van productinformatie cruciaal,’ legt Jelle uit. ‘Bijvoorbeeld het ras, de teeltwijze, gewasbehandeling en of het een regulier geteeld product betreft of biologisch. Teeltdata zijn waarde bepalend. Want niet alleen de eerste aanblik, maar vooral deze extra informatie is een doorslaggevende factor in het aankoopproces.’

Licence-to-deliver data om voedselveiligheid te garanderen
‘Om AGF-producten te mogen leveren, verzamelt Growers United zogeheten licence-to-deliver data,’ vertelt Jelle. ‘Voor de borging van voedselveiligheid wordt er van ons verwacht dat we dagelijks vastleggen welke producten we gebruiken; vanaf het moment dat we een klein zaadje in handen hebben tot het AGF-product dat we verpakken. Door adequate tracking & tracing in de verschillende stadia van het productieproces, zorgen we voor gezonde en veilige AGF-producten in de schappen.’

Steeds meer data en strengere voorwaarden voor certificering
‘In het verlengde daarvan, moeten onze data voldoen aan de eisen die worden gesteld door duurzaamheidscertificeringen zoals GLOBALG.A.P en Planet Proof. Onze teeltdata moet auditable zijn voor de controleur van de certificeringsinstantie maar ook voor onze klanten,’ aldus Jelle. ‘De voorwaarden om certificering te ontvangen worden steeds strenger en de hoeveelheid vast te leggen data wordt steeds groter.’

‘Daarbij is het noodzakelijk om snel te kunnen schakelen. Zo moet Growers United in het geval van gewasbeschermingsmiddelen, de daarbij behorende data binnen een dag vastleggen in de applicaties, om als coöperatie direct te beschikken over de mogelijke residu-levels op het te oogsten AGF-product.’

Growers United loopt voorop wat betreft data en duurzaamheid
‘Bij Growers United is duurzaamheid een belangrijke factor in het productieproces,’ aldus Jelle. ‘Daarom verwerken we vanaf basisjaar 2019 consequent de teeltgegevens van onze telers in de HortiFootprint. Zo kunnen we per teler en per teelt de milieu-impact op 16 impactcategorieën – waaronder de CO2 uitstoot – berekenen van elke kilogram geteeld product. Deze data zetten we om kengetallen welke we continu monitoren.’

‘Dat is ook belangrijk voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn waar onder andere onze klanten binnenkort aan moeten voldoen. Hierbij moeten ze verplicht rapporteren over hun impact op mens en milieu, zowel bij henzelf als in hun waardeketen. Waardoor de (actuele) teeltgegevens die Growers United verzamelt en vastlegt ook voor hen relevant zijn.’

Correcte dataverwerking biedt kansen voor de toekomst
‘Natuurlijk is de toenemende vraag naar deze verschillende vormen van data een uitdaging. Maar Growers United ziet vooral kansen als het gaat om dataregistratie en gebruik. Denk bijvoorbeeld aan het sneller en efficiënter uitvoeren van (teelt)processen, waarbij zelfs de hulp van nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) kan worden ingeschakeld. Hierbij is het wel van belang om data maximaal gestandaardiseerd vast te leggen, zodat deze machine-to-machine uitwisselbaar worden. In een wereld waar data steeds waardevoller wordt, zijn de opties in het (correct) gebruik van gegevens eindeloos.’

Growers United (h)erkent de (meer)waarde van actuele data in haar processen. Benieuwd hoe we dit kunnen vertalen naar nieuwe concepten of producten? Check de website van Growers United voor meer informatie of neem contact met ons op, via jelle.opschoor@growersunited.nl, Programmamanager Duurzaamheid, of +31 (0)174 238 000.