Grootste Nederlandse aardwarmteproject gaat 13 teeltlocaties van Growers United duurzame warmte leveren

Na anderhalf jaar voorbereiding is de financiële overeenkomst voor het geothermieproject HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland een feit. Het project zal met ongeveer 45 MWth – 60 MWth bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor onder andere zo’n 80 kwekers, waaronder 13 teeltlocaties van leden van Growers United.  Omdat je bij geothermie vooraf geen zekerheid hebt over kosten en opbrengst, worden de risico’s gespreid over vijf banken en verzekeraars die hebben getekend om het grootste Nederlandse aardwarmteproject ooit te financieren.

Het gaat om een tracé van ongeveer veertig kilometer. De verschillende aardwarmteprojecten in Westland worden uiteindelijk met elkaar verbonden en vormen dan een groter warmtenet waar niet alleen de glastuinbouw, maar ook andere bedrijven en woningen op aangesloten kunnen worden. 

Fors verlagen CO2-uitstoot
Jacco Besuijen, naast Productgroepmanager bij Growers United ook voorzitter van Warmtecoöperatie Maasdijk, is ervan overtuigd dat de aanpak en omvang van dit aardwarmteproject de glastuinbouw in het Westland weer een flinke stap dichter bij de verduurzaming van de energiebehoefte brengt. Voor de glastuinbouwers in de regio – die verenigd zijn in warmtecoöperatie Maasdijk – is het geothermieproject het bewijs dat samenwerken en gezamenlijk investeren in de energietransitie noodzakelijk zijn. Ook vanuit Glastuinbouw Nederland wordt positief gereageerd: “De afgelopen maanden zijn veel telers geconfronteerd met hoge gasprijzen”, vertelt Jacco. “Met aardwarmte als duurzame bron van warmte voor telers en woningen draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.”

Succesvolle eerste boring
Onlangs bleek dat de welltest van het eerste doublet van Aardwarmte Maasdijk succesvol is verlopen. Deze test wees uit dat er voldoende warm water vanuit een diepte van drie kilometer uit de grond kan worden gehaald voor duurzame energie richting de glastuinbouw. In februari wordt de tweede en in april de derde welltests uitgevoerd. Naar verwachting worden deze onderzoeken ook positief afgerond. En kan daarna de volgende stap gezet worden. 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Ga naar https://www.aardwarmtemaasdijk.nl.