Samen werken aan een gezonde en groene toekomst. Doe je mee?

In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 doelen vastgesteld om de wereld tot een betere plek te maken voor alle mensen, in 2030. En ook wij hebben onszelf de vraag gesteld: wat kunnen wij hieraan bijdragen?

Samen met de telers van Growers United hebben we afgesproken om een volledig circulair, fair en healthy productieproces uit te rollen. Om deze ambitie waar te maken, hebben we samen met onze teeltbedrijven doelen voor de korte termijn opgesteld. En om deze doelen te kunnen monitoren, brengen we de concrete scores in kaart, die we kunnen vergelijken doordat we de gestandaardiseerde meet- en rekenmethode van de Horti Footprint gebruiken. Wij wachten niet tot het verplicht wordt gesteld, maar plukken er nu al de ‘vruchten’ van. Verderop in deze nieuwsbrief vertelt collega Jelle welke inzichten deze rekenmethode ons tot nu toe al heeft opgeleverd.

De komende jaren willen we, met onze ketenpartners, de footprint van de hele supply chain verder verduurzamen. Samen werken aan een gezonde en groene toekomst. Doe je mee?

Perry Dekkers
Commercieel Directeur